DIGITALNA IMPLANTOLOGIJA

Digitalna implantologija MIS MGUIDE trenutačno je najnaprednije rješenje kompjuterski vođene oralne kirurgije bez potrebe za korištenjem alata koji se inače koriste u tradicionalnoj implantologiji. Iako je danas uspješnost implantoloških zahvata iznimno visoka, 95 % u petogodišnjem razdoblju nakon ugradnje implantata te 89 % u desetogodišnjem razdoblju, proizvođači dentalnih implantata teže usavršiti svoje proizvode i implantološke protokole kako bi skratili vrijeme terapije te omogućili brži, precizniji i što manje invazivni kirurški zahvat.

digitalna implantologija Mis MGuide, Dental Care Droatia

IMPLANTOLOŠKE ŠABLONE

Računalno navođena implantologija MGUIDE ne koristi planiranje na sadrenim modelima ni analizu situacije izravno u ustima. Umjesto toga, koristimo oralno skeniranje usne šupljine digitalnim skenerom, 3D CBCT snimku te šablone koje se planiraju direktno u softveru MIS SOFT, a printaju u CAD/CAM uređaju. Šablona je sterilizirana kirurška vodilica koju koristimo tijekom implantološkog zahvata kako bismo precizno i na pravi položaj postavili implantate te imali maksimalnu vidljivost i dostupnost iz svih kutova.

kompjuterski navođena implantologija, Dental Care Croatia

DIGITALNO PLANIRANJE

digitalna implantologija - Dental Care Croatia

Dobro planiranje jedan je od preduvjeta uspješnog implantološkog zahvata. Tijekom digitalnog planiranja možemo izraditi precizan plan ugradnje implantata uzimajući u obzir sve aspekte anatomije pacijenta.

RAČUNALNO VOĐENA IMPLANTOLOGIJA = DIGITALNA IMPLANTOLOGIJA

Kompjutorski vođena implantologija ima jasan protokol:

 • planiranje postavljanja implantata
 • odabir pravog mjesta i položaja
 • ugradnja implantata prema individualno izrađenoj šabloni
 • izrada protetskog rada.

PROTETIČKI PRISTUP U IMPLANTOLOGIJI

Implantologija je interdisciplinarna grana dentalne medicine usko vezana za dentalnu protetiku. U današnje se vrijeme uspjeh implantoloških zahvata ne procjenjuje samo prema uspješnosti srastanja implantata s okolnom kosti, nego i prema funkciji i estetici protetskog rada. Stoga, pri postavljanju implantata stomatolog mora misliti na:

 • pravilan nagib i položaj implantata u odnosu prema pacijentovim prirodnim zubima
 • količinu i kvalitetu kosti
 • očuvanje okolnih anatomskih struktura.

DIGITALNA IMPALNTOLOGIJA MGUIDE U NAŠOJ ORDINACIJI

Digitalna implantologija MGUIDE primjenjuje se u našoj ordinaciji jer:

 • olakšava i ubrzava rad stomatologu
 • omogućuje brži oporavak pacijenata nakon zahvata – bez modrica i oteklina.

digitalna implantologija - Dental Care Croatia

Digitalna implantologija MGUIDE – prednosti

 • precizan protokol planiranja ugradnje implantata
 • visoka preciznost ugradnje implantata
 • visoka uspješnost zahvata
 • brži zahvat
 • smanjuje broj dolazaka pacijenata u ordinaciju
 • brži oporavak pacijenata
 • bez modrica i oteklina
 • smanjen rizik od ozljede anatomskih struktura: živci, krvne žile, sinusi…

Računalno navođena implantologija pruža dvostruku koriststomatolozima znatno olakšava i ubrzava ugradnju implantata, a sam postupak je precizniji, dok je pacijentima oporavak brži i bez vidljivih tragova operativnog zahvata. Upravo ovu vrstu implantologije već godinama uspješno primjenjujemo u našoj ordinaciji te s ponosom ističemo da smo pioniri ovakvog načina ugradnje implantata u Hrvatskoj.