Dr. sci. Marina Adriana Ježina, dr. med. dent. , Dental Care Croatia

Dr. sci. Marina Adriana Ježina, dr. med. dent.

Dr. sci. Marina Adriana Ježina, dr. med. dent., ​osnivačica je i ravnateljica stomatološke ordinacije Dental Care Croatia, koju je osnovala 1999. godine u Splitu. Danas, nakon dva desetljeća rada, Dental Care Croatia prometnula se u jednu od vodećih ordinacija dentalne medicine u Splitu i Dalmaciji.

Dr. Marina Adriana Ježina rođena je 1968. u Sjedinjenim Američkim Državama, u Akronu (Ohio).

DENTALNI KALENDAR

1991. – stječe zvanje doktorice dentalne medicine nakon uspješno završenog Fakulteta dentalne medicine u Zagrebu

1997. – stječe zvanje magistre biomedicinskih znanosti na području stomatologije u znanstvenoj disciplini ortodoncija na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu

1999. – osniva svoju stomatološku ordinaciju u Splitu

2004. – postaje izvršiteljica Edukacijsko-mentorskog programa implantološke kirurgije Nobel Biocare

2008. – na američkom Sveučilištu UCLA stječe diplomu programa Master implant specijalizirajući se za sve popularniju granu dentalne medicine – implantologiju.

2009. – edukacija na području implantologije u Malo klinici u Lisabonu, gdje skuplja vrijedna znanja o konceptu All on 4. Predavač je bio čuveni dr. Paulo Malo, osnivač poliklinike Malo i izumitelj All on 4 koncepta, neprikosnoveni autoritet na području današnje implantologije.

2010. – odlazi u Istanbul kako bi se dodatno educirala u području estetske stomatologije i non prep ljuskica. Još jedno cijenjeno ime našlo se na popisu predavača dr. Ježine. Bio je to Galip Gurel, predsjednik Europske akademije estetske stomatologije (European Academy of Esthetic Dentistry)

2012. – dobiva titulu doktorice znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog područja dentalne medicine u znanstvenoj grani oralne medicine

Od 2006. do 2012. godine dr. Ježina usavršavala se u Londonu. Predavanja iz područja fiksne, mobilne i kompjutorski vođene ortodoncije držao je prof. Andrew McChance.

U svibnju 2015. godine dr. Marina Adriana Ježina završava specijalistički studij na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, smjer Menadžment u zdravstvu.

Dr. Ježina ovlaštena je sudska vještakinja iz područja dentalne medicine.

adriana_jezina

Dr. sci. Marina Adriana Ježina, dr. med. dent.

osnivačica je i ravnateljica stomatološke ordinacije Dental Care Croatia, koju je osnovala 1999. godine u Splitu. Danas, nakon dva desetljeća rada, Dental Care Croatia prometnula se u jednu od vodećih ordinacija dentalne medicine u Splitu i Dalmaciji.

Dr. Marina Adriana Ježina rođena je 1968. u Sjedinjenim Američkim Državama, u Akronu (Ohio).

DENTALNI KALENDAR

1991. – stječe zvanje doktorice dentalne medicine nakon uspješno završenog studija Fakulteta dentalne medicine u Zagrebu

1997. – stječe zvanje magistre biomedicinskih znanosti na području stomatologije u znanstvenoj disciplini ortodoncija na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu

1999. – osniva stomatološku ordinaciju u Splitu

2004. – postaje izvršiteljica Edukacijsko-mentorskog programa implantološke kirurgije Nobel Biocare

2008. – na američkom Sveučilištu UCLA stječe diplomu programa Master implant specijalizirajući se za sve popularniju granu dentalne medicine – implantologiju

2009. – edukacija na području implantologije u Malo klinici u Lisabonu, gdje skuplja vrijedna znanja o konceptu All on 4. Predavač je bio čuveni dr. Paulo Malo, osnivač poliklinike Malo i izumitelj All on 4 koncepta, neprikosnoveni autoritet na području današnje implantologije

2010. – odlazi u Istanbul kako bi se dodatno educirala u području estetske stomatologije i non prep ljuskica. Još jedno cijenjeno ime našlo se na popisu predavača dr. Ježine. Bio je to Galip Gurel, predsjednik Europske akademije estetske stomatologije (European Academy of Esthetic Dentistry)

2012. – dobiva titulu doktorice znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog područja dentalne medicine u znanstvenoj grani oralne medicine

Od 2006. do 2012. godine dr. Ježina usavršavala se u Londonu. Predavanja iz područja fiksne, mobilne i kompjutorski vođene ortodoncije držao je prof. Andrew McChance.

U svibnju 2015. godine završava specijalistički studij na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, smjer Menadžment u zdravstvu.

Dr. Ježina ovlaštena je sudska vještakinja iz područja dentalne medicine.

Dr. sci. Marina Adriana Ježina, dr. med. dent. , Dental Care Croatia

 

NESEBIČNA BRIGA ZA DJECU I MLADEŽ

Dr. Marina Adriana Ježina pokrenula je samofinancirani Program za prevenciju karijesa kod djece predškolske i školske dobi na području grada Splita 2006. godine, a 2012. postaje voditeljica europskog projekta za prevenciju “LIVE LOUGH AND LEARN“ na području Splita.

Svojom brigom o oralnom zdravlju najmlađih te stalnim educiranjem mlade populacije o pravilnom održavanju oralne higijene dr. Ježina podiže svjesnost djece o važnosti redovitog četkanja zubi.

Prevencija počinje od najranije dobi.

Dr. Marina Adriana Ježina uvažena je članica stručnih institucija:

 • Hrvatske komore dentalne medicine
 • Hrvatskog liječničkog zbora
 • Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
 • Društva za sudsku dijagnostiku i terapiju
 • Globalnog instituta za dentalnu edukaciju (USA)
 • Hrvatskog društva sudskih vještaka.

 

Svoj rad dr. Ježina bazira na:

 1. stomatologiji koja se temelji na znanstvenim dokazima (evidence based dentistry)
 2. estetsko-funkcionalnoj perfekciji.

Često surađuje s vrhunskim svjetskim specijalistima i stručnjacima.

Najviše standarde u svom radu dr. Ježina održava redovitim edukacijama na vodećim konferencijama i seminarima. Svrha pohađanja edukacija stjecanje je novih znanja koje implementira u svoj rad kako bi pacijentima pružila najbolje od struke.

Vrsna je predavačica, koja svoje znanje i iskustvo rado i često dijeli s kolegama na međunarodnim, regionalnim i nacionalnim kongresima.

Zahvaljujući svom profesionalnom putu i načinu rada stekla je autoritet među kolegama. Ima mnogo objavljenih znanstvenih i stručnih radova. Novi se pišu, jer kako napreduje znanost, tako i dr. Ježina vrijedno skuplja nova znanja.

Slobodno možemo reći da je dr. Ježina i jedna od pionirki u dentalnoj medicini jer je prva donijela u Hrvatsku PINHOLE. Jedini u državi izvodimo tu inovativnu tehniku.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i praksi, dr. Ježina usavršila se u mnogim područjima dentalne medicine:

 • estetskoj stomatologiji
 • ortodonciji
 • implantologiji
 • živčanoj (gnatološkoj) funkciji.

Estetika je područje koje jako zanima dr. Ježinu te se posvetila i grani medicine koja se bavi estetikom lica.

Dr. Ježina  pruža usluge:

Aktivno govori dva svjetska jezika, engleski i njemački.

Svojim iskustvom, načinom promišljanja i rada stekla je reputaciju vrhunske doktorice za mnoga područja dentalne medicine.