Dr. sci. Samra Prentić-Bakić, dr. med. dent. , Dental care Croatia, Split

Dr. sci. Samra Prentić-Bakić, dr. med. dent.

Dr. Samra Prentić-Bakić vrijedna je članica našeg kolektiva već petnaest godina. Veliku pozornost pridaje kontinuiranoj edukaciji i stjecanju novih znanja, pa se do danas stručno usavršavala na brojnim kongresima i međunarodnim skupovima. Redovito sudjeluje na konferencijama trajne izobrazbe stomatologa te je autorica mnogih stručnih i znanstvenih radova.

Rođena je 1969. godine u Zenici, u Bosni i Hercegovini.

Nakon završenog Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, pripravnički staž odrađuje u Domu zdravlja Vrazova. Rukovodila je poslovnom jedinicom privatne stomatološke tvrtke Medent te surađivala u nastavi na tamošnjem fakultetu.

 DENTALNI KALENDAR

  1. dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, BiH
  1. suradnik u nastavi na Katedri za ortodonciju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, BiH
  1. – završava specijalistički poslijediplomski studij iz pedodoncije na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu

 

Dr. sci. Samra Prentić-Bakić, dr. med. dent.

Dr. Samra Prentić-Bakić vrijedna je članica našeg kolektiva već petnaest godina. Veliku pozornost pridaje kontinuiranoj edukaciji i stjecanju novih znanja, pa se do danas stručno usavršavala na brojnim kongresima i međunarodnim skupovima. Redovito sudjeluje na konferencijama trajne izobrazbe stomatologa te je autorica mnogih stručnih i znanstvenih radova.

Rođena je 1969. godine u Zenici, u Bosni i Hercegovini.

Nakon završenog Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, pripravnički staž odrađuje u Domu zdravlja Vrazova. Rukovodila je poslovnom jedinicom privatne stomatološke tvrtke Medent te surađivala u nastavi na tamošnjem fakultetu.

DENTALNI KALENDAR

  1. dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, BiH
  1. suradnik u nastavi na Katedri za ortodonciju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, BiH
  1. – završava specijalistički poslijediplomski studij iz pedodoncije na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu

 

Dr. sci. Samra Prentić-Bakić, dr. med. dent. , Dental care Croatia, Split

 

Usavršavanje

Dr. Samra Prentić-Bakić – stručni i znanstveni radovi

Iza nje je mnogo objavljenih stručnih i znanstvenih radova. Bavila se tematikom estetske oralne rehabilitacije, keramičkim ispunima INLAY, CAD-CAM tehnologijama i mnogim drugim temama. Bila je i koautor radova koji su prezentirani na kongresima trajne edukacije za stomatologe protetske rehabilitacije.

Dr. Samra Prentić-Bakić članica je:

  • Hrvatske stomatološke komore
  • Hrvatske liječničke komore
  • Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju.

Dr. sci. Samra Prentić-Bakić, dr. med. dent. , Dental care Croatia, Split

Aktivna je govornica engleskog jezika, a u slobodno vrijeme bavi se crtanjem, slikanjem i čitanjem knjiga.

Briga za najmlađe pacijente

Dr. Samra Prentić-Bakić specijalistica je dječje stomatologije. U dentalnoj medicini ova grana stručno se naziva pedodoncijom. Osobitu pažnju posvećuje educiranju najmlađih pacijenata (predškolske i školske dobi) o prevenciji karijesa i parodontoze. Mirne, precizne i lagane ruke te mnogo strpljenja glavni su aduti naše dr. Prentić-Bakić u radu s malim pacijentima.

Prepustite brigu o zubima svog djeteta u najstručnije ruke!

Uz ovakvu biografiju te radno iskustvo i mali i veliki pacijenti u sigurnim su rukama.