TEHNOLOGIJA I MATERIJALI

Tehnologija i materijali u dentalnoj medicini

Tehnologija i materijali u dentalnoj medicini igraju veliku ulogu. Olakšavaju rad stomatologu i pomažu da postupak zacjeljivanja kod pacijenta brže i bezbolnije prođe. Uz suvremenu tehnologiju zahvat je manje bolan za pacijenta, bez obzira na kompliciranost zahvata. Znanost stalno ulaže u nove ideje koje čovjeku olakšavaju život. Svako tehnološko poboljšanje u radu stomatološke ordinacije je dobrodošlo.

TEHNOLOGIJA U ORDINACIJI DENTAL CARE CROATIA

Dental Care Croatia bazira svoj rad na educiranosti, profesionalizmu i stručnosti tima ali i na unaprjeđenju tehnološkog aspekta. Pratimo sve inovacije na polju dentalne medicine i među prvima implementiramo nove tehnike i tehnologiju u svoj način rada.

Tehnologija i materijali u dentalnoj medicini

Naš imperativ je korištenje ultimativne tehnologije.

Jedino pomoću visokokvalitetnih snimaka koje proizvode suvremeni uređaji, može se odrediti točna dijagnoza i pripremiti optimalan plan terapije za pacijenta.

Dijagnostičke snimke korisne su nam:

  • kod prvih specijalističkih pregleda
  • kod pojedinih zahvata tijekom same terapije.

Avangardna tehnologija omogućava nam mnoge procese i aktivnosti koji su nekada bili nezamislivi u ordinaciji. Tako nam uređaj za PRF omogućuje centrifugiranje i odvajanje plazme od ostalih sastojaka krvi.

 

Tehnologija i materijali u dentalnoj medicini

DENTALNI MATERIJALI U NAŠOJ ORDINACIJI

Materijali koje koristimo u našoj praksi vrhunske su kvalitete. Mi biramo samo provjereno! Svoje povjerenje, kada su u pitanju dentalni materijali, dali smo najboljim svjetskim proizvođačima. Kada biramo najbolje, biramo ono što je najbolje za krajnjeg korisnika, a to znači – za našeg pacijenta.

Zdravlje i zadovoljstvo pacijenta nama su najvažniji. To je naša misao vodilja tijekom svake terapije.

Ordinacija koja bazira rad na stručnosti i tehnološkim dostignućima struke pronalazi put do pacijenata jer im pruža:

  • sigurnost
  • kvalitetu.

 

NOVA TEHNOLOGIJA I VRHUNSKI DENTALNI MATERIJALI ZA PACIJENTE

Sve ono što može unaprijediti rad struke naš je odabir. Stalna edukacija, nova tehnologija i vrhunski dentalni materijali u ordinaciji Dental Care Croatia dobitna su kombinacija za sve, kako za pacijente tako i za stručno osoblje. Dobrobit naših pacijenata je najvažnija.